Quán cơm gà ngon nổi tiếng tại Nha Trang quý khách nên ghé

  • Cơm gà Hà – 75 Ngô Gia Tự Nha Trang 
  • Cơm gà Trâm Anh – 10 Bà Triệu Nha Trang 
  • Cơm gà Cu Lì – 40 Nguyễn Khanh Nha Trang 
  • Cơm gà Hai Chùa – 0 Tô Vĩnh Diện Nha Trang 

Leave Comments

0822796968
0822796968