BẢNG GIÁ XE LIÊN TỈNH

TRANSPORTATION PRICE LIST 2023 – BẢNG GIÁ XE HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DU LỊCH LIÊN TỈNH 2023 (Unit/ Đvt: VND/đồng)

Lộ trình Thời gian Taxi 4 chỗ Taxi 7 chỗ  Xe 16 chỗ
Nha Trang – Buôn Mê Thuật 1 chiều 1,600,000đ 2,000,000đ 2,400,000đ
2 chiều 2,400,000đ 3,000,000đ 3,600,000đ
Nha Trang – Pleiku 1 chiều 2,700,000đ 3,200,000đ 3,800,000đ
2 chiều 4,000,000đ 4,500,000đ 5,000,000đ
Nha Trang – Dak lak 1 chiều 1,900,000đ 2,300,000đ 2,700,000đ
2 chiều 2,700,000đ 3,300,000đ 3,900,000đ
Nha Trang – Đà Lạt 1 chiều 1,300,000đ 1,500,000đ 2,000,000đ
2 chiều 2,000,000đ 2,400,000đ 2,800,000đ
Nha Trang – Phan Thiết 1 chiều 1,600,000đ 1,800,000đ 2,200,000đ
2 chiều 1,800,000đ 2,200,000đ 3,200,000đ
Nha Trang – Quy Nhơn 1 chiều 1,600,000đ 1,800,000đ 2,700,000đ
2 chiều 1,800,000đ 2,200,000đ 3,500,000đ
Nha Trang – Phan Rang 1 chiều 1,000,000đ 1,300,000đ 2,000,000đ
2 chiều 1,400,000đ 1,800,000đ 2,500,000đ
Nha Trang – Tuy Hoà 1 chiều 1,300,000đ 1,500,000đ 2,000,000đ
2 chiều 1,800,000đ 2,100,000đ 2,700,000đ
Nha Trang – Đồng Nai 1 chiều 3,600,000đ 4,000,000đ 5,200,000đ
2 chiều 4,600,000đ 5,000,000đ 6,200,000đ
Nha Trang – Vũng Tàu 1 chiều 3,600,000đ 4,000,000đ 5,200,000đ
2 chiều 4,600,000đ 5,000,000đ 6,200,000đ
Nha Trang – Tp.HCM 1 chiều 4,000,000đ 4,500,000đ 6,000,000đ
2 chiều 6,000,000đ 6,500,000đ 7,500,000đ
Nha Trang – Đà Nẵng 1 chiều 4,500,000đ 5,200,000đ 6,000,000đ
2 chiều 6,500,000đ 7,500,000đ 8,500,000đ

Leave Comments

0822796968
0822796968